Cơ quan chức năng nói gì việc chuyển phí thành giá BOT? (24/05/2018)

Dư luận xã hội đang có nhiều ý kiến về việc chuyển đổi thuật ngữ từ thu phí sang thu giá tại các trạm BOT. Phóng viên đã trao đổi với các cơ quan chức năng để làm rõ.