Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 (04/06/2020)

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, trực thuộc Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, với phương hướng lãnh đạo toàn diện hoạt động chính trị của Vụ, trọng tâm là tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý về công tác tổ chức, cán bộ.