Ban QLDA Thăng Long cần tiếp tục tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án công trình giao thông (16/08/2019)

Sáng 16/8, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với Ban QLDA Thăng Long về việc rà soát kiển tra các dự án, công trình giao thông đang và sắp triển khai.