• 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC (10/05/2016) Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương
  • 08/2016/TT-BGTVT (04/05/2016) Bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT
  • 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP (08/04/2016) Về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng
  • 04/2016/TT-BGTVT (04/04/2016) Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
Khách online:760
Lượt truy cập: 55917815