• 43/2017/TT-BGTVT 16/11/2017 Thông tư 43/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không
  • 44/2017/TT-BGTVT 16/11/2017 Thông tư 44/2017/TT-BGTVT Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước
  • 42/2017/TT-BGTVT 15/11/2017 Thông tư 42/2017/TT-BGTVT Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
  • 41/2017/TT-BGTVT 14/11/2017 Thông tư 41/2017/TT-BGTVT Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Khách online:411
Lượt truy cập: 68839751