• 21/2016/TT-BGTVT (25/08/2016) Quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
  • 20/2016/TT-BGTVT (20/07/2016) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua...
  • 19/2016/TT-BGTVT (30/06/2016) Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa
  • 15/2016/TT-BGTVT (30/06/2016) Quy định về quản lý đường thủy nội địa
Khách online:435
Lượt truy cập: 58779113