• 04/2016/TT-BGTVT (04/04/2016) Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
  • 05/2016/TT-BGTVT (04/04/2016) Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang
  • 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL (23/03/2016) Hướng dẫn về việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
  • 01/2016/TT-BGTVT (01/02/2016) Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
Khách online:1921
Lượt truy cập: 54963598