Tài liệu cuộc họp hoàn thiện Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (06/07/2018)

Để chuẩn bị cho cuộc họp cấp Bộ do Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì vào tuần sau, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông xin đăng tải tài liệu liên quan đến Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Thông báo danh sách kết quả xét tuyển viên chức vào Trung tâm Công nghệ thông tin (04/06/2018)

Giám đốc Trung tâm CNTT vừa ký Quyết định số 219/QĐ-TTCNTT ngày 23/5/2018 phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải.

Mời góp ý Dự thảo Quyết định ban hành danh mục Mã định danh phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành (31/05/2018)

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải đang chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành danh mục Mã định danh phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Giao thông vận tải

Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (24/05/2018)

Bộ GTVT vừa có Thông báo số 256/TB-BGTVT ngày 23/5/2018 "Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh".

Công bố thông tin chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (11/04/2018)

Bộ GTVT công bố thông tin chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy định đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT (27/03/2018)

Nhằm phản ánh sát với tình hình ứng dụng CNTT tại các Cục và Tổng cục, Trung tâm CNTT đã dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT cả các cơ quan nhà nước thuộc Bộ thay thế Quyết định số 252/QĐ-BGTVT

Thông báo danh sách sơ tuyển hồ sơ dự tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin (26/03/2018)

Sau một thời gian thông báo và sàng lọc hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức thông tin, Giám đốc Trung tâm CNTT đã phê duyệt danh sách sơ tuyển hồ sơ dự tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :