Viện Khoa học và Công nghệ GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (14/11/2018)

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT vừa có thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường ĐH Công nghệ GTVT thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình (14/08/2018)

Thực hiện Văn bản số 8303/BGTVT-TCCB ngày 31/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải vừa có thông báo việc tổ chức thi tuyển như sau:

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo kết quả xét tuyển viên chức (24/07/2018)

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo kết quả xét tuyển viên chức

Tài liệu cuộc họp hoàn thiện Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (06/07/2018)

Để chuẩn bị cho cuộc họp cấp Bộ do Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì vào tuần sau, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông xin đăng tải tài liệu liên quan đến Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Công bố thông tin chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (11/04/2018)

Bộ GTVT công bố thông tin chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :