Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội. (03/09/2019)

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội.

Bộ Giao thông vận tải thông báo Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (27/08/2019)

Bộ Giao thông vận tải thông báo Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Trung tâm Công nghệ thông tin tuyển dụng viên chức (02/08/2019)

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội.

Thông báo bán tài sản thanh lý (23/07/2019)

Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT thông báo tổ chức bán tài sản thanh lý gồm:

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thông báo tuyển dụng viên chức (01/07/2019)

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT - Bộ Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và phát triển GTVT, cụ thể như sau:

Thông báo tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 – 2020 (07/05/2019)

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam giai đoạn 2017 – 2020.

Cục Đường sắt Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2019 (04/05/2019)

Cục Đường sắt Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức vào làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chức trực thuộc Cục Đường sắt Việt Nam như sau:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :