Trường Đại học GTVT TP.HCM: Tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên và kết nối doanh nghiệp” (30/01/2018)

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên và kết nối doanh nghiệp” vào ngày 08 tháng 04 năm 2018. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi với sinh viên, đặc biệt là sinh viên sắp ra trường; giúp sinh viên tìm kiếm nơi thực tập, việc làm bán thời gian và toàn thời gian phù hợp.

Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 (17/01/2018)

Ngày 18/1, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Viện Chiến lược và phát triển GTVT: Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ các vị trí tuyển dụng viên chức năm 2017 (15/01/2018)

Viện Chiến lược và phát triển GTVT: Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ các vị trí tuyển dụng viên chức năm 2017

Viện Chiến lược và phát triển GTVT tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện (07/12/2017)

Viện Chiến lược và phát triển GTVT thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thời gian thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và phát triển GTVT năm 2017

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ GTVT (27/11/2017)

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ GTVT

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về việc nứt dầm ngang tại trụ P29 cầu Vàm Cống (17/11/2017)

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về việc nứt dầm ngang tại trụ P29 cầu Vàm Cống

Tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin (30/10/2017)

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Báo cáo Tổng kết và đánh giá 05 năm hoạt động (giai đoạn năm 2013 – 2017) của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (21/09/2017)

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết và đánh giá 05 năm hoạt động (giai đoạn năm 2013 – 2017)Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương theo Luật Giao thông đường bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT xin đăng tải Dự thảo báo cáo của Hội nghị.

Thông cáo báo chí về xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT (08/08/2017)

Thông cáo báo chí về xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :