Công bố thông tin chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (11/04/2018)

Bộ GTVT công bố thông tin chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy định đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT (27/03/2018)

Nhằm phản ánh sát với tình hình ứng dụng CNTT tại các Cục và Tổng cục, Trung tâm CNTT đã dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT cả các cơ quan nhà nước thuộc Bộ thay thế Quyết định số 252/QĐ-BGTVT

Thông báo danh sách sơ tuyển hồ sơ dự tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin (26/03/2018)

Sau một thời gian thông báo và sàng lọc hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức thông tin, Giám đốc Trung tâm CNTT đã phê duyệt danh sách sơ tuyển hồ sơ dự tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải.

Thông báo: Thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải (20/03/2018)

Thực hiện Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2018 và Kế hoạch số 2453/KH-BGTVT ngày 12/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải thông báo việc tổ chức thi tuyển như sau:

Trường Đại học GTVT TP.HCM: Tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên và kết nối doanh nghiệp” (30/01/2018)

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên và kết nối doanh nghiệp” vào ngày 08 tháng 04 năm 2018. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi với sinh viên, đặc biệt là sinh viên sắp ra trường; giúp sinh viên tìm kiếm nơi thực tập, việc làm bán thời gian và toàn thời gian phù hợp.

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ GTVT (27/11/2017)

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ GTVT

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về việc nứt dầm ngang tại trụ P29 cầu Vàm Cống (17/11/2017)

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về việc nứt dầm ngang tại trụ P29 cầu Vàm Cống

Báo cáo Tổng kết và đánh giá 05 năm hoạt động (giai đoạn năm 2013 – 2017) của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (21/09/2017)

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết và đánh giá 05 năm hoạt động (giai đoạn năm 2013 – 2017)Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương theo Luật Giao thông đường bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT xin đăng tải Dự thảo báo cáo của Hội nghị.

Thông cáo báo chí về xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT (08/08/2017)

Thông cáo báo chí về xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :