Viện Chiến lược và phát triển GTVT tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện (07/12/2017)

Viện Chiến lược và phát triển GTVT thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thời gian thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và phát triển GTVT năm 2017

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ GTVT (27/11/2017)

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ GTVT

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về việc nứt dầm ngang tại trụ P29 cầu Vàm Cống (17/11/2017)

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về việc nứt dầm ngang tại trụ P29 cầu Vàm Cống

Tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin (30/10/2017)

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Báo cáo Tổng kết và đánh giá 05 năm hoạt động (giai đoạn năm 2013 – 2017) của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (21/09/2017)

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết và đánh giá 05 năm hoạt động (giai đoạn năm 2013 – 2017)Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương theo Luật Giao thông đường bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT xin đăng tải Dự thảo báo cáo của Hội nghị.

Thông cáo báo chí về xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT (08/08/2017)

Thông cáo báo chí về xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT

Mẫu Phiếu khảo sát thông tin phục vụ triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng (02/08/2017)

Thực hiện chi đạo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Giao thông vận tải, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, Trung tâm Công nghệ thông tin đang nghiên cứu triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin của Bộ Giao thông vận tải.

Mẫu biểu xây dựng kế hoạch năm 2018 (25/07/2017)

Phòng Tổng hợp - Vụ Kế hoạch - Đầu tư gửi mẫu biểu xây dựng kế hoạch năm 2018

Mời góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng (20/07/2017)

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :