Trả lời kiến nghị cử tri Hải Phòng về các dự án giao thông tại địa phương (22/09/2022)

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng do Ban Công tác đại biểu chuyển đến theo Công văn số 515/BCTĐB-CTĐB ngày 25/7/2022.

Khách online:4048
Lượt truy cập: 147.682.288