Tây Ninh định hướng phát triển cảng hàng không, sân bay (23/11/2022)

Theo Sở Giao thông vận tải Tây Ninh, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 4/11/2022 về việc phê duyệt Đề án rà soát thực hiện quy hoạch và định hướng phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khách online:12195
Lượt truy cập: 151.512.381