Phê duyệt quy hoạch khu vực Cảng Nha Trang và phụ cận (18/01/2023)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận (phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang).

Khách online:3459
Lượt truy cập: 157.850.960