Quy hoạch cảng hàng không phải góp phần giảm chi phí logistics  (27/12/2021)

Quy hoạch cảng hàng không, sân bay phải liên hoàn, đồng bộ, kết nối và thúc đẩy các quy hoạch loại hình giao thông vận tải khác, góp phần phát triển ngành giao thông vận tải, giảm chi phí logistics, phát triển kinh tế-xã hội.

Khách online:1335
Lượt truy cập: 134.043.671