Khánh Hòa: Lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (26/06/2020)

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đề nghị phối hợp cung cấp số liệu, dữ liệu phục vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tập trung triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng 05 quy hoạch chuyên ngành GTVT giai đoạn 2021 - 2030 (12/03/2020)

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp với các Vụ, Cục, Tổng cục về tiến độ lập 5 quy hoạch (QH) chuyên ngành của Bộ GTVT giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vào sáng nay (ngày 12/3).

Danh sách các chiến lược, quy hoạch giao thông vận tải (12/12/2012)

Danh sách chiến lược giao thông vận tải, quy hoạch chung giao thông vận tải, quy hoạch giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng hải và hàng không của Việt Nam.

Khách online:1589
Lượt truy cập: 104504872