Khánh Hòa: Lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (26/06/2020)

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đề nghị phối hợp cung cấp số liệu, dữ liệu phục vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khách online:1289
Lượt truy cập: 104384707