Bình Định: Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, tu bổ đê điều, hồ chứa nước, cầu đường, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình khác trước ngày 31/8/2019 (12/04/2019)

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng tại Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Khách online:1580
Lượt truy cập: 87176951