Bình Thuận: Không cho ra khơi nếu tàu thuyền không đảm bảo an toàn (15/02/2019)

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý tàu thuyền và xử lý tai nạn trên biển…

Khách online:1514
Lượt truy cập: 83895730