Khánh Hòa: Triển khai chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" (07/12/2022)

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa triển khai một số nội dung về chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2022-2023.

Khách online:3961
Lượt truy cập: 151.977.229