Lắp camera giám sát trên xe khách: Thay đổi lớn thói quen của hành khách, nhà xe (24/01/2022)

Đến hết ngày 31/12/2021, cả nước có 103.000 xe trong tổng số 205.000 xe kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên, xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo đã lắp camera giám sát, đạt tỷ lệ gần 50%.

Khách online:483
Lượt truy cập: 134.039.355