Cục Đường thủy nội địa giải đáp một số nội dung "Trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp" (04/06/2020)

Trả lời chuyên mục "Trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp" trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa vừa có văn bản giải đáp một số nội dung, cụ thể như sau:

Khách online:1020
Lượt truy cập: 103278083