Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 10 năm 2018  (15/03/2018)

Qua công tác thu thập, theo dõi, trích xuất, phân tích thông tin trong tuần 10/2018 (từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018), Cục An toàn thông tin thực hiện tổng hợp tóm tắt về an toàn thông tin diễn ra trong tuần.

Hòa Bình: Quản lý hoạt động bến xe bằng phần mềm điện tử (09/03/2018)

Bến xe khách trung tâm TP Hòa Bình là bến xe loại 4, đang quản lý, điều hành 45 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, 9 tuyến vận tải nội tỉnh với tuần suất 330 tuyến ngày /đêm nằm trong lộ trình áp dụng phần mềm quản lý hoạt động theo Quyết định số 4083/ QĐ-BGTVT ngày 17/11/2015 của Bộ GTVT phê duyệt Đề án xây dựng phần mềm quản lý hoạt động bến xe khách.

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 9 năm 2018 (07/03/2018)

Qua công tác thu thập, theo dõi, trích xuất, phân tích thông tin trong tuần 09/2018 (từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/3/2018), Cục An toàn thông tin thực hiện tổng hợp tóm tắt về an toàn thông tin diễn ra trong tuần.

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 8 năm 2018 (01/03/2018)

Qua công tác thu thập, theo dõi, trích xuất, phân tích thông tin trong tuần 08/2018 (từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018), Cục An toàn thông tin thực hiện tổng hợp tóm tắt về an toàn thông tin diễn ra trong tuần.

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (01/03/2018)

Các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở các địa phương.

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 7 năm 2018 (26/02/2018)

Qua công tác thu thập, theo dõi, trích xuất, phân tích thông tin trong tuần 07/2018 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018), Cục An toàn thông tin thực hiện tổng hợp tóm tắt về an toàn thông tin diễn ra trong tuần.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:653
Lượt truy cập: 70991062