Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt VN  (18/07/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 1537/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt VN.

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (04/06/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 1076/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2018 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đề nghị các đơn vị liên quan thuộc Bộ báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (30/05/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Văn bản số 5559/BGTVT-QLDN gửi Tổng cục Đường bộ VN, các Cục, Vụ, Viện; Trung tâm CNTT và các doanh nghiệp thuộc Bộ về việc Báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:906
Lượt truy cập: 73886983