Giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (10/12/2019)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định 2280/QĐ-BGTVT ngày 9/12/2019 giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1633
Lượt truy cập: 100644977