Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (04/04/2017)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 3419/BGTVT-QLDN gửi Trung tâm CNTT; các Tổng công ty: Đường sắt VN, Hàng hải VN, Quản lý bay VN, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Đầu tư phát triển đường cao tốc VN, Đầu tư phát triển và Quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long, Công nghiệp tàu thủy; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT về việc kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:360
Lượt truy cập: 62782657