Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (03/05/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 683/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2019 về việc Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Giao chỉ tiêu làm căn cứ đáng giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN (22/04/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 661/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 về việc giao chỉ tiêu làm căn cứ đáng giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1405
Lượt truy cập: 88752675