Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (10/05/2018)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 940/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN.

Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (08/05/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 903/QĐ-BGTVT ngày 3/4/2018 về việc Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (26/04/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 825/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:504
Lượt truy cập: 72366439