Chuyển giao Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8-CTCP về SCIC (28/08/2017)

Sáng nay (28/8), Bộ GTVT đã tổ chức Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8-CTCP về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (17/07/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BGTVT ngày 13/07/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum (24/05/2017)

Ngày 16/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 426/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (18/05/2017)

Ngày 16/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 625/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 (12/05/2017)

Ngày 14/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 409/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1.
Để đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin thoái vốn Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 theo quy định, Bộ Giao thông vận tải đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ hồ sơ phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:633
Lượt truy cập: 70991501