Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum (24/05/2017)

Ngày 16/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 426/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (18/05/2017)

Ngày 16/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 625/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 (12/05/2017)

Ngày 14/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 409/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1.
Để đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin thoái vốn Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 theo quy định, Bộ Giao thông vận tải đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ hồ sơ phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1320
Lượt truy cập: 64119152