Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm tư vấn và ứng dụng KHCN GTVT Trường Cao đẳng GTVT TW V (13/09/2017)

Ngày 11/8/2017, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 10/GCN-BGTVT về việc Trung tâm Tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ giao thông vận tải - Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Khách online:1140
Lượt truy cập: 68212137