Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ (05/01/2021)

Ngày 31/12/2020, Bộ Giao thông vận tải đã cấp Giấy chứng nhận số 10/GCN-BGTVT về việc Trung tâm Kỹ thuật đường bộ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. Cụ thể như sau:

Khách online:2678
Lượt truy cập: 115932978