Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín (16/01/2018)

Ngày 19/12/2017, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 15/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Khách online:436
Lượt truy cập: 72438812