Công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2018 được chuyển sang năm 2019 (27/05/2019)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 971/QĐ-BGTVT công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2018 được chuyển sang năm 2019.

Công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (24/08/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 1849/QĐ-BGTVT về việc công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT (25/10/2017)

Bộ GTVT công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 (06/02/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 225a/QĐ-BGTVT ngày 30/1/2019 về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017.

Công bố công khai ngân sách năm 2019 của Bộ GTVT (27/05/2019)

Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 2939/QĐ-BGTVT về việc công bố công khai ngân sách năm 2019 của Bộ GTVT

Khách online:1531
Lượt truy cập: 98490978