Công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (24/08/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 1849/QĐ-BGTVT về việc công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Khách online:1306
Lượt truy cập: 85590843