Bộ GTVT công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2022 (28/10/2022)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1404/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2022 công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2022.

Khách online:3789
Lượt truy cập: 151.976.499