Bộ GTVT công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý 1 năm 2022  (05/05/2022)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 571/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2022 về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 năm 2022.

Khách online:2599
Lượt truy cập: 143.038.514