Tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (21/09/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị hỗ trợ nhà thầu tham gia giao thông khi tham dự đấu thầu trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (21/09/2021)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Công văn số 9806/BGTVT-VT ngày 21/9/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị hỗ trợ cho nhà thầu tham gia giao thông khi tham dự đấu thầu trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cơ quan, đơn vị trực thuộc (21/09/2021)

Ngày 20/9/2021, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký ban hành Văn bản số 9760/BGTVT-CYT hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Tạo điều kiện đi lại cho thuyền viên Việt Nam khi thay thế, hồi hương tại cảng biển Việt Nam (18/09/2021)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 9697/BGTVT-VT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tạo điều kiện đi lại cho thuyền viên Việt Nam khi thay thế, hồi hương tại cảng biển Việt Nam.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 (17/09/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Văn bản số 9652/BGTVT-VT gửi các đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Bộ GTVT triển khai Thông báo kết luận số 241/TB-VPCP ngày 12/9 của Thủ tướng Chính phủ (17/09/2021)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Công văn số 9632/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT triển khai Thông báo kết luận số 241/TB-VPCP ngày 12/9 của Thủ tướng Chính phủ.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:739
Lượt truy cập: 126.985.939