Bộ GTVT hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 (19/09/2019)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 8727/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

Khách online:950
Lượt truy cập: 104504954