Bộ GTVT kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (21/11/2016)

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 3600/QĐ-BGTVT về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ (gọi tắt là Hội đồng).

Khách online:765
Lượt truy cập: 91785409