Hợp tác GTVT ASEAN - Nhật Bản (17th ATM + JAPAN) theo hướng bền vững môi trường (15/11/2019)

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN + Nhật Bản lần thứ 17 diễn ra sáng 15/11 tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ GTVT Việt Nam Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Minorikawa Nobuhide đồng chủ trì hội nghị.

Khách online:1343
Lượt truy cập: 96257892