Thêm gần 1.000 container tồn đọng được giải phóng khỏi cảng biển (17/09/2019)

Theo thống kê, số lượng container tồn đọng tại cảng biển tính đến ngày 16/8 đã giảm gần 1.000 chiếc so với tháng trước đó.

Khách online:1313
Lượt truy cập: 94242947