Duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt (20/01/2020)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án).

Khách online:1477
Lượt truy cập: 98492517