Ban hành Quyết định Công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam (24/02/2017)

Ngày 22/2/2017, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký Quyết định 480/QĐ-BGTVT Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Ban hành Quyết định Sửa đổi bổ sung Quyết định số 1456/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016 về Công bố mở cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng (24/02/2017)

Ngày 22/2/2017, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký Quyết định 478/QĐ-BGTVT sửa đổi bổ sung Quyết định số 1456/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT Công bố mở cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng.

Ban hành Thông tư Quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài (23/02/2017)

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT Quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về cấp, đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa. (21/02/2017)

Ngày 20/01/2017, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

Kiện toàn thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD (21/02/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vừa ký ban hành Quyết định 443/QĐ-BGTVT ngày 17/02/2017 về việc kiện toàn thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (HKDD).

Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (15/02/2017)

Ngày 10/02, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 366/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ GTVT.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:441
Lượt truy cập: 61575947