Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm (19/05/2017)

Ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 15/2017/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT.

Ngành GTVT triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2017 (18/05/2017)

Ngày 18/5/2017, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký Văn bản số 5090/BGTVT-CYT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT tổ chức triển khai, thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016.

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải (17/05/2017)

Ngày 10/5/2017, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BGTVT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

Thông tư Quy định về Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển (12/05/2017)

Ngày 28/4/2017, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 13/2017/TT-GTVT Quy định về Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển, gồm 4 Chương, 9 Điều.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 (12/05/2017)

Ngày 08/5, Bộ GTVT đã có Công văn số 4891/BGTVT-MT gửi các đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (05/05/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 1225/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2017 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:777
Lượt truy cập: 63191597