Hợp nhất Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới (28/06/2022)

Bộ GTVT vừa có Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BGTVT ngày 24/6/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới.

Hợp nhất Thông tư Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế (28/06/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BGTVT ngày 24/6/2022 về việc hợp nhất Thông tư Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt (28/06/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Hợp nhất Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt  (24/06/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGTVT ngày 2/6/2022 Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Tiếp tục tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (23/06/2022)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 6288/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp tại Vĩnh Xương - Thường Phước (23/06/2022)

Ngày 22/6/2022, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 781/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp tại Vĩnh Xương - Thường Phước.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:7343
Lượt truy cập: 143.018.643