Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2014 – 2018  (18/07/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2014 – 2018 tại Quyết định số 847/QĐ-BGTVT.

Ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu (11/07/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực GTVT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (11/07/2018)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 642/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Giải quyết kiến nghị của công ty cổ phần Lưới Thái Việt. (11/07/2018)

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản số 7459/BGTVVT-VT ngày 10/7/2018 trả lời Văn bản số 6283/VPCP-ĐMDN ngày 04/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty cổ phần Lưới Thái Việt (gửi kèm Thư của Công ty cổ phần Lưới Thái Việt gửi Thủ tướng Chính phủ),

Ban hành Văn bản hợp nhất về Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam (06/07/2018)

Ngày 2/7/2018, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký xác thực hợp nhất Văn bản số 01/VBHN-BGTVT về Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019 (05/07/2018)

Bộ GTVT vừa có Văn bản hỏa tốc số 7207/BGTVT-KHĐT ngày 4/7/2018 gửi các Vụ: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Quản lý doanh nghiệp, Đối tác công - tư; các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Tổng công ty trực thuộc Bộ GTVT về việc đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:862
Lượt truy cập: 73886891