Bộ GTVT triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ (19/10/2017)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 11767/BGTVT-KHĐT ngày 19/10/2017 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bộ GTVT quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (19/10/2017)

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Công điện về khắc phục sự cố và đảm bảo giao thông do mưa lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái và Thanh Hóa (19/10/2017)

Bộ GTVT vừa có Công điện hỏa tốc số 59/CĐ-BGTVT ngày 18/10/2017 gửi Ủy ban nhân dân, Sở GTVT các tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái và Thanh Hóa; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục Quản lý đường bộ: I, II; các tỉnh về khắc phục sự cố và đảm bảo giao thông do mưa lũ gây ra trên địa bàn 03 tỉnh từ 07-17/10/2017.

Công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. (18/10/2017)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 2294/QĐ-BGTVT về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt (17/10/2017)

Ngày 02/10/2017, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT về Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

Ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải (13/10/2017)

Ngày 29/9/2017, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGTVT về Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:722
Lượt truy cập: 67433618