Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa (22/03/2019)

Bộ GTVT vừa ký Thông tư số 12/2019/BGTVT-TT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay (22/03/2019)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 478/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2019 Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Nghị định 102/2015/NĐ-CP).

Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (22/03/2019)

Bộ GTVT vừa có Văn bản hỏa tốc số 2563/BGTVT-VT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN, Hàng hải VN, Hàng không VN, Y tế GTVT; các Sở GTVT về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đựờng bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý (15/03/2019)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực hợp nhất Văn bản số 04/VBHN-BGTVT ngày 13/3/2019 Thông tư Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải (14/03/2019)

Ngày 11/03/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải.

Ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (14/03/2019)

Ngày 21/01/2019, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký ban hành Quyết định số 139a/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1304
Lượt truy cập: 85590819