Phổ biến văn bản mới về chi phí đầu tư xây dựng công trình (17/09/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 9680/BGTVT-PCĐT gửi các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở giao thông vận tải, các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ, các Tổng công ty thuộc Bộ, các Trường, Viện thuộc Bộ yêu cầu nghiên cứu áp dung một số Thông tư mà Bộ Xây dựng mới ban hành.

Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ GTVT làm chủ đầu tư (16/09/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1679/QĐ-BGTVT ”Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư”.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam (14/09/2021)

Ngày 10/9/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 1665/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam. 

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (10/09/2021)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1654/QĐ-BGTVT ngày 09/9/2021 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, thay thế cho Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm (10/09/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1648/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Phê duyệt báo cáo đánh giá TĐMT của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông Km358+500 đến Km361+273 sông Hồng - ghềnh Vật Lợn (09/09/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1640/QĐ-BGTVT ngày 8/9/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (TĐMT) của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông Km358+500 đến Km361+273 sông Hồng - ghềnh Vật Lợn.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:8100
Lượt truy cập: 126.790.226