Ban hành Nghị định về tổ chức, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ trên tàu (22/05/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu trên mạng đường sắt quốc gia.

Ban hành Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt (21/05/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Thông tư ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt (18/05/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu (18/05/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, trong đó quy định miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu.

Ban hành Kế hoạch thực hiện NQ số 126/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (15/05/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch số 4976/KH-BGTVT ngày 14/5/2018 "thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018".

Ban hành Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị (15/05/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 "Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị".

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:382
Lượt truy cập: 72438902