Hợp nhất văn bản Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (16/09/2019)

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản số 10/VBHN-BGTVT ngày 12/09/2019 hợp nhất văn bản Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Ban hành Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển (12/09/2019)

Ngày 09/9/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

Kết luận thanh tra công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (11/09/2019)

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận số 8511/KL-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa (10/09/2019)

Ngày 06/9, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa

Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa (10/09/2019)

Ngày 06/9, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới (09/09/2019)

Bộ GTVT vừa có Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1354
Lượt truy cập: 94242709