Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt (26/01/2022)

Ngày 20/1/2022, Bộ GTVT ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải (25/01/2022)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 152/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 (24/01/2022)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển (20/01/2022)

Ngày 14/1/2022, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã ký văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2021 (18/01/2022)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 53/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 202.

Hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (17/01/2022)

Ngày 14/1/2022, Bộ GTVT ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT Hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:331
Lượt truy cập: 134.039.049