Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử Bộ GTVT năm 2021 (01/03/2021)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 1478/BGTVT- TTCNTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử Bộ GTVT năm 2021.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải (26/02/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 286/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC (26/02/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai về việc thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.

Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (26/02/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (24/02/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BGTVT "Quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia".

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết CHKQT Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030 (23/02/2021)

Bộ GTVT ban hành Quyết định 276/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Càng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2229
Lượt truy cập: 115929895