Ban hành Thông tư quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước  (05/12/2017)

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT ngày 30/11/2017 quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Ban hành Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (05/12/2017)

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGTVT ngày 30/11/2017 quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Bộ GTVT (04/12/2017)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 3317/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2017 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Bộ GTVT.

Hợp nhất hai Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (04/12/2017)

Ngày 30/11, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 16/VBHN - BGTVT "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

Rà soát kế hoạch sản xuất lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô bảo đảm lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải (01/12/2017)

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa ký Văn bản số 13517/BGTVT-MT gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam; Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA); các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô về việc rà soát kế hoạch SXLR, nhập khẩu xe ô tô bảo đảm lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2018 (01/12/2017)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 3250/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2017, ban hành "Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải”.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:905
Lượt truy cập: 68729887