Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải  (19/07/2019)

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch số 6686/KH-BGTVT "Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải".

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 (19/07/2019)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản hỏa tốc số 6668/BGTVT-KHĐT ngày 17/7/2019 yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Ban hành Quyết định định kỳ đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải (18/07/2019)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1328/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2019 "Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải".

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (17/07/2019)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ GTVT (16/07/2019)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1238/QĐ-BGTVT Ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ GTVT

Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp nước thuộc Bộ triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp (15/07/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Văn bản số 6483/BGTVT-QLDN ngày 11/7/2019 gửi các Tổng công công ty: Công nghiệp tàu thủy, Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:794
Lượt truy cập: 91785123