Sở GTVT Cao Bằng: Năm 2019 thu hơn 46 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ (15/01/2020)

Chiều 14/1, Sở GTVT Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:1393
Lượt truy cập: 98493306