Phú Thọ: Nâng cao chất lượng các công trình giao thông (20/07/2018)

Thời gian qua, cùng với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, vấn đề chất lượng và nâng cao chất lượng các công trình giao thông luôn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là tại các kỳ tiếp xúc cử tri và kỳ họp HĐND các cấp. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành GTVT tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả không chỉ trong công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải mà còn cả việc nâng cao chất lượng các công trình giao thông.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:707
Lượt truy cập: 73886670