Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn chủ động trong mùa mưa bão (22/05/2019)

Để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn đã chủ động các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến thuộc phạm vi quản lý trong mùa mưa bão năm nay.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:1395
Lượt truy cập: 88752652