Bắc Kạn: Kiểm soát xe quá tải sau khi ngừng Trạm cân tải trọng xe số 16 (24/05/2017)

Cuối năm 2016, trạm cân tải trọng xe lưu động số 16 ngừng hoạt động do kết thúc Kế hoạch phối hợp liên ngành 12593 giữa Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải. Công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được các lực lượng chức năng (cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông) duy trì, triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:739
Lượt truy cập: 63236055