Đánh giá hai năm hoạt động của Ban điều phối Dự án tăng cường năng lực bảo trì đường bộ (30/03/2017)

Sáng 29/3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức cuộc họp Ban điều phối Dự án tăng cường năng lực bảo trì đường bộ giai đoạn II.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:752
Lượt truy cập: 62191405