6 tháng đầu năm, thu phí sử dụng đường bộ đạt 53,72% (18/07/2019)

Sáng nay (18/7), Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (BTĐB TƯ). Các thành viên Hội đồng Quỹ cùng dự họp.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:753
Lượt truy cập: 91785393