Khánh Hòa: Sẽ sớm khắc phục điểm sạt lở nặng trên Tỉnh lộ 9 (14/03/2019)

Điểm sạt lở nặng trên tuyến Tỉnh lộ 9 (khu vực xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đang được tư vấn thiết kế tính toán, đưa ra phương án tối ưu nhất. Trước mắt, để bảo đảm giao thông tạm thời, đơn vị bảo trì đường đã cho xếp rọ đá và rào xung quanh điểm sạt lở.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:1334
Lượt truy cập: 85591234