Thanh Hóa: Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe (20/03/2020)

Ngày 19/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 3355/UBND-CN về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:1491
Lượt truy cập: 100644889