Bắc Ninh: Toàn tỉnh đầu tư hơn 98 tỷ đồng bảo trì đường bộ (17/05/2018)

Theo kế hoạch, năm 2018 ngành GTVT tỉnh sử dụng hơn 98 tỷ đồng cho công tác bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:406
Lượt truy cập: 72438954