Huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường Goòng – Quăng (20/01/2020)

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đôn đốc nhà thầu Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã tư Goòng (thị trấn Bút Sơn) đến ngã tư Quăng (xã Hoằng Lộc) tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán năm 2020 để phục vụ nhân dân đón Tết.

Khách online:1368
Lượt truy cập: 98492929