Cao Bằng: Thành lập 24 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (03/04/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 07 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 820 ngày 2/4/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo về việc thành lập các chốt kiểm tra, giám sát tại các cửa ngõ, trục đường giao thông vào địa bàn các huyện, Thành phố, toàn tỉnh đã thành lập 24 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các vị trí giáp ranh giữa các huyện, Thành phố.

Khách online:1148
Lượt truy cập: 100868305