Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông (07/12/2022)

Năm 2022, Điện Biên đã và đang triển khai nhiều dự án giao thông. Đây đều là những dự án quan trọng, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn, đồng bộ, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn. Hiện nay, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đôn đốc nhà thầu tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Khách online:4961
Lượt truy cập: 151.979.338