Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH -03: Bảo hiểm công trình xây dựng Gói thầu XL-05 và XL-06 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre  (06/06/2022)

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình xây dựng Gói thầu XL-05 và XL-06 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đã được Bộ Giao thông vận tả i phê duyệt như sau:

Khách online:3058
Lượt truy cập: 143.040.505