Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu "Hệ thống chống sét lan truyền cho cây xăng khu nhà A41 – Tân Sơn Nhất" (22/01/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu "Hệ thống chống sét lan truyền cho cây xăng khu nhà A41 – Tân Sơn Nhất"

Mời thầu 03 gói thầu thuộc Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 (22/01/2019)

Ban QLDA 6 vừa có thông báo mời thầu 03 gói thầu thuộc Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa, khắc phục sự cố Cầu Ngòi Thủ (Km136+108) đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (15/01/2019)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa, khắc phục sự cố Cầu Ngòi Thủ (Km136+108) đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Cụ thể như sau:

Mời thầu gói TV2: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thụật, lập dự toán, cắm cọc GPMB & cọc LGĐB đoạn Km34+000 - Km54+000 tuyến Bắc - Nam phía Đông (05/01/2019)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh mời thầu gói TV2: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thụật, lập dự toán, cắm cọc GPMB & cọc LGĐB đoạn Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Mời thầu các gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (04/01/2019)

Ban QLDA 6 mời thầu các gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Dự án thành phần đầu tư xây dựng Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước thiết kế kỹ thuật - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (03/01/2019)

Ban Quản lý dự án 6 vừa có thông báo về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước thiết kế kỹ thuật - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Cụ thể như sau:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1588
Lượt truy cập: 82554365