Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Chương trình quản trị sản xuất kinh doanh giai đoạn 1 năm 2018 (19/07/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Chương trình quản trị sản xuất kinh doanh giai đoạn 1 năm 2018

Thông báo mời thầu lựa chọn Nhà thầu gói thầu B3-65, Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường QG lần thứ 2. (16/07/2019)

Thông báo mời thầu lựa chọn Nhà thầu gói thầu B3-65, Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường QG lần thứ 2.

Thông báo mời thầu Gói thầu số 7 "Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí cho 08 dự án thành đầu tư theo hình thức PPP và dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2" (15/07/2019)

Thông báo mời thầu Gói thầu số 7 "Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí cho 08 dự án thành đầu tư theo hình thức PPP và dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2"

Mời thầu Gói thầu ITS-CG1: Mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp hệ thống ITS tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (12/07/2019)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có Thông báo mời thầu Gói thầu: ITS-CG1: Mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp hệ thống ITS tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cụ thể như sau:

Thông báo mời thầu Gói thầu LT3 - Cung cấp thiết bị lưu trữ dữ liệu thu phí năm 2019 các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý (11/07/2019)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có Thông báo lựa chọn nhà thầu Gói thầu LT3 - Cung cấp thiết bị lưu trữ dữ liệu thu phí năm 2019 các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý. Cụ thể như sau:

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phát hành HSMT Gói thầu XL2 "Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km15+000 - Km26+500" (10/07/2019)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành HSMT Gói thầu XL2 "Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km15+000 - Km26+500"

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:690
Lượt truy cập: 91785244