Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất (VIAGS-TSN) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua xe ô tô dưới 2 tấn" (30/11/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất (VIAGS-TSN) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua xe ô tô dưới 2 tấn".

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua 01 xe đầu kéo máy bay hạng IV" (24/11/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua 01 xe đầu kéo máy bay hạng IV"

Văn phòng Bộ GTVT thông báo nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (11/11/2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 111/QĐ-VP ngày 07/10/2020 của Chánh Văn phòng Bộ GTVT về việc thanh lý tài sản cố định hữu hình, ngày 09/11/2020, Văn phòng Bộ GTVT có văn bản thông báo nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho tài sản, cụ thể như sau:

Thông báo mời thầu Gói thầu XL-03: Xây dựng đoạn tuyến Km120+500-Km130+337 Dự án ĐTXD công trình đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, giai đoạn 1 (29/10/2020)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo mời thầu Gói thầu XL-03: Xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo mời thầu gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (29/10/2020)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo mời thầu Gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo mời thầu Gói thầu XL-01: Xây dựng đoạn tuyến Km107+363,08 - Km113+500 Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 (29/10/2020)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo mời thầu Gói thầu XL-01: Xây dựng đoạn tuyến Km107+363,08 - Km113+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1129
Lượt truy cập: 111502266