Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu "Mua 01 xe xúc nâng điện 2 tấn và 01 xe xúc nâng 3 tấn cho Chi nhánh Nội Bài" (10/09/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu "Mua 01 xe xúc nâng điện 2 tấn và 01 xe xúc nâng 3 tấn cho Chi nhánh Nội Bài"

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV.ETC1 và Gói thầu TV.ETC2 (09/09/2019)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập danh mục cấu hình thiết bị, lập dự toán và hồ sơ mời thầu để thuê thiết bị thu phí không dừng tại các tuyến đường cao tốc đang khai thác do VEC làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời thầu gói thầu “Mua các loại cần kéo máy bay” (29/08/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời thầu gói thầu “Mua các loại cần kéo máy bay”

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua 02 xe đầu kéo máy bay hạng III" (28/08/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua 02 xe đầu kéo máy bay hạng III".

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV.ETC1 và Gói thầu TV.ETC2 (27/08/2019)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập danh mục cấu hình thiết bị, lập dự toán và hồ sơ mời thầu để thuê thiết bị thu phí không dừng tại các tuyến đường cao tốc đang khai thác do VEC làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu "Mua hệ thống quản lý tường lửa tập trung" (27/08/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu "Mua hệ thống quản lý tường lửa tập trung"

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1314
Lượt truy cập: 94242846