Mời chào hàng gói thầu số 1 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh Đà Nẵng (21/08/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng thông báo mời chào hàng gói thầu số 1 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh.

Mời chào hàng gói thầu số 02 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh Đà Nẵng (21/08/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng thông báo mời chào hàng gói thầu số 02 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc Dự án Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Chi nhánh Tân Sơn Nhất (15/08/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc Dự án Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Chi nhánh.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Chi nhánh Tân Sơn Nhất (15/08/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Chi nhánh.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 thuộc Dự án Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Chi nhánh Tân Sơn Nhất (15/08/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 thuộc Dự án Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Chi nhánh.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 thuộc Dự án Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Chi nhánh Tân Sơn Nhất (15/08/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 thuộc Dự án Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Chi nhánh.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:634
Lượt truy cập: 65813520