Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long mời thầu Gói thầu số 6 - Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW2, các chi phí Tư vấn còn lại, chi phí QLDA và chi phí khác (22/05/2019)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long mời thầu Gói thầu số 6 - Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW2, các chi phí Tư vấn còn lại, chi phí QLDA và chi phí khác

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long mời thầu Gói thầu số 5 - Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW1, chi phí Tư vấn TKKT & giám sát thi công (22/05/2019)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long mời thâu Gói thầu số 5 - Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW1, chi phí Tư vấn TKKT & giám sát thi công

Mời thầu lựa chọn Nhà thầu cho 06 gói thầu Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 (16/05/2019)

Ban Quản lý dự án 6 đang tiến hành mời thầu lựa chọn Nhà thầu cho 06 gói thầu: B3-58, B3-59, B3-60, B3-61, B3-62.1, B3-62.2 thuộc Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2.

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đâu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (16/05/2019)

Ngày 15/5, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã có thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đâu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu "Mua 02 xe đầu kéo máy bay hạng III" (16/05/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu "Mua 02 xe đầu kéo máy bay hạng III"

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1301
Lượt truy cập: 88752466