Mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 05 dolly tĩnh 6.8 tấn, 87 dolly động 10 feet 6.8 tấn, 97 trolley 10 feet 2.5 tấn cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam –CTCP  (14/06/2017)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam –CTCP thông báo mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 05 dolly tĩnh 6.8 tấn, 87 dolly động 10 feet 6.8 tấn, 97 trolley 10 feet 2.5 tấn cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 05 dolly tĩnh 6.8 tấn, 87 dolly động 10 feet 6.8 tấn, 97 trolley 10 feet 2.5 tấn cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam –CTCP (14/06/2017)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam –CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 05 dolly tĩnh 6.8 tấn, 87 dolly động 10 feet 6.8 tấn, 97 trolley 10 feet 2.5 tấn cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư thiết bị vận chuyển khách trên sân đỗ tại sân bay Đà Nẵng (07/06/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư thiết bị vận chuyển khách trên sân đỗ tại sân bay Đà Nẵng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (06/06/2017)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 05 xe ô tô cứu thương cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Điện Biên, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Côn Đảo và Cảng hàng không Liên Khương (26/05/2017)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 05 xe ô tô cứu thương cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Điện Biên, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Côn Đảo và Cảng hàng không Liên Khương.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 thuộc Dự án Đầu tư thiết bị vận chuyển khách trên sân đỗ tại Sân bay Đà Nẵng (25/05/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 thuộc Dự án Đầu tư thiết bị vận chuyển khách trên sân đỗ tại sân bay Đà Nẵng.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:854
Lượt truy cập: 64175639