Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua mô hình giả định tại ga đi sân bay và mô hình máy bay giả định thực hành kéo đẩy tàu bay (20/02/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua mô hình giả định tại ga đi sân bay và mô hình máy bay giả định thực hành kéo đẩy tàu bay

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua mô hình giả định tại ga đi sân bay và mô hình máy bay giả định thực hành kéo đẩy tàu bay" (02/01/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua mô hình giả định tại ga đi sân bay và mô hình máy bay giả định thực hành kéo đẩy tàu bay"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Hệ thống cửa boarding tự động lên tàu bay bao gồm phần mềm kết nối với hệ thống DCS" (26/12/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Hệ thống cửa boarding tự động lên tàu bay bao gồm phần mềm kết nối với hệ thống DCS"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời thầu gói thầu "Mua 03 xe đầu kéo máy bay hạng IV không dùng cần kéo" (26/12/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời thầu gói thầu "Mua 03 xe đầu kéo máy bay hạng IV không dùng cần kéo"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời thầu gói thầu "Mua 03 xe băng chuyền nối dài (hỗ trợ chất xếp máy bay chất xếp rời)" (26/12/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời thầu gói thầu "Mua 03 xe băng chuyền nối dài (hỗ trợ chất xếp máy bay chất xếp rời)"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Nâng cấp quầy Kiosk checkin" (26/12/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Nâng cấp quầy Kiosk checkin"

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1406
Lượt truy cập: 100643595