Thông tin báo chí về cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 6 thực hiện Hiệp định GMS-CBTA (15/03/2018)

Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại Hà Nội, cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 6 thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS-CBTA) được tổ chức với sự tham gia của sáu quốc gia trong khu vực GMS và các tổ chức quốc tế như: ADB, DFAT...

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:431
Lượt truy cập: 72438803