Hiến đất mở đường ở Điện Hồng, Quảng Nam (04/06/2020)

Triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) và “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, xã Điện Hồng (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã vận động nhân dân các thôn hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông.

Khách online:1075
Lượt truy cập: 103279756