Thái Nguyên: Cựu chiến binh tiên phong hiến đất làm đường (17/09/2021)

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) không chỉ là lực lượng sản xuất quan trọng, một lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, chính quyền mà họ còn là những người có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nổi bật là việc tiên phong hiến đất làm đường.

Khách online:8304
Lượt truy cập: 126.792.008