Thực trạng các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến công trình giao thông và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ GTVT (25/02/2011)

Báo cáo tham luận của Vụ Tổ chức cán bộ tại Hội nghị tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông năm 2011 về Thực trạng các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến công trình giao thông; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ nhằm phục vụ công tác nâng cao chất lượng công trình giao thông năm 2011

Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng Cảng HKQT Cần Thơ (24/02/2011)

Tham luận của Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam tại Hội nghị tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông năm 2011 về công tác tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng Cảng HKQT Cần Thơ

Đánh giá tổng quan về công tác tăng cường Quản lý chất lượng công trình xây dựng giao thông (24/02/2011)

Báo cáo của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng CTGT tại Hội nghị tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông năm 2011 v/v đánh giá tổng quan về công tác tăng cường Quản lý chất lượng công trình xây dựng giao thông

Công tác quản lý chất lượng trong hoạt động quản lý các dự án đầu tư vốn trong nước (22/02/2011)

Tham luận của Ban Quản lý dự án 6 tại Hội nghị tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông năm 2011 về công tác quản lý chất lượng trong hoạt động quản lý các dự án đầu tư vốn trong nước

Quản trị tài chính của các doanh nghiệp xây lắp ngành GTVT trong công tác tăng cường quản lý CLCTGT năm 2011 (21/02/2011)

Báo cáo của Vụ Tài chính tại Hội nghị tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông năm 2011 về vấn đề quản trị tài chính của các doanh nghiệp xây lắp ngành GTVT

Công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và kỹ thuật công nghệ phục vụ tăng cường quản lý chất lượng CTGT (21/02/2011)

Báo cáo của Vụ KHCN tại Hội nghị tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông năm 2011 về công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn và kỹ thuật công nghệ phục vụ tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:14916
Lượt truy cập: 155.359.199