Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT (18/10/2017)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2933/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2017 “Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải”.

Khách online:748
Lượt truy cập: 67433578