Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Bình giữ chức Phó Tổng giám đốc VEC (21/08/2017)

Ông Nguyễn Quốc Bình – Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, được Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp nhận bổ nhiệm, giữ chức Phó Tổng giám đốc nhằm tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo yêu cầu thực tế và để nâng cao hiệu quả công tác điều hành của VEC. Trước khi làm Phó giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long, ông Bình từng giữ cương vị là Phó giám đốc Ban quản lý dự án 1 (Bộ Giao thông vận tải).

Khách online:801
Lượt truy cập: 65813767