Thành lập Ban chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong thời gian tổ chức EST 12 (15/01/2019)

Ngày 03/1/2019, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 04/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong thời gian tổ chức Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 - EST 12 trong năm 2019 tại Việt Nam.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục hoàn thiện đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc (08/01/2019)

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết đang hoàn thiện đề án sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc để nâng hiệu quả quản lý và phù hợp với tình hình mới.

Khách online:1357
Lượt truy cập: 82114925