Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải (19/04/2019)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 650/QĐ-BGVT ngày 17/4/2019, thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục hoàn thiện đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc (08/01/2019)

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết đang hoàn thiện đề án sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc để nâng hiệu quả quản lý và phù hợp với tình hình mới.

Khách online:1660
Lượt truy cập: 87177144