Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Khuất Việt Hùng giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia (11/06/2019)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 697/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Khuất Việt Hùng giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 13/6/2019.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục hoàn thiện đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc (08/01/2019)

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết đang hoàn thiện đề án sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc để nâng hiệu quả quản lý và phù hợp với tình hình mới.

Khách online:1030
Lượt truy cập: 90092994