Nhiệm vụ của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT: nghiên cứu, phát triển ứng dụng KHCN và dịch vụ (20/08/2019)

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1503/QD-BGTVT ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2019 và thay thế Quyết định số 4271/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; bãi bỏ các quy định trước đây trái quy định tại Quyết định này.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục hoàn thiện đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc (08/01/2019)

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết đang hoàn thiện đề án sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc để nâng hiệu quả quản lý và phù hợp với tình hình mới.

Khách online:1447
Lượt truy cập: 93279315