Ban QLDA Đường HCM cần giữ vững vai trò ngọn cờ đầu trong công tác quản lý các dự án hạ tầng giao thông (23/08/2019)

Sáng nay (23/8), chủ trì buổi làm việc với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu đơn vị phải rà soát lại các thủ tục để triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đảm bảo đúng tiến độ.