Bộ GTVT giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Vinh Villa

Thứ năm, 03/05/2018 15:54 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 4395/BGTVT-VT gửi Văn phòng Chính phủ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Vinh Villa.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 3491/VPCP-ĐMDN ngày 16/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH Vinh Villa phản ánh việc bị xử lý vi phạm do không có phù hiệu xe tải và các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu xe tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 23/4/2018, Bộ GTVT đã có Văn bản số 4254/BGTVT-VT chuyển Thư của Công ty TNHH Vinh Villa để Sở GTVT Nghệ An chủ trì phối hợp cơ quan liên quan xem xét, giải quyết; báo cáo kết quả về Bộ GTVT trước 15h00 ngày 27/4/2018 để Bộ GTVT tổng hợp gửi báo cáo Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo đúng yêu cầu tại Văn bản số 3491/VPCP-ĐMDN.

Sau khi nhận được Văn bản số 4254/BGTVT-VT của Bộ GTVT, Sở GTVT Nghệ An đã tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Vinh Villa vào ngày 25/4/2018 để xác minh và giải đáp trực tiếp các nội dung kiến nghị của Công ty; ngày 26/4/2018, Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 1178/SGTVT-VT về việc Báo cáo giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Vinh Villa theo công văn số 4254/BGTVT-VT ngày 23/4/2018 của Bộ GTVT (Công văn số 1178/SGTVT-VT gửi kèm theo Công văn này).

Bộ GTVT trân trọng thông tin đến Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp.

Toàn văn Công văn số 4395/BGTVT-VT Tại đây!
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)