Bộ GTVT trả lời đơn khiếu nại của các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 18/10/2018 15:28 GMT+7
Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời đơn khiếu nại của các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngày 05/10/2018, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Đơn khiếu nại đề ngày 18/9/2018 của đại diện các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ, Bộ GTVT xin thông tin làm rõ và có ý kiến như sau:

Trong thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã nhận được rất nhiều Văn bản kiến nghị của các doanh nghiệp, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (gửi đến Bộ GTVT hoặc Văn phòng Chính phủ, cơ quan Đảng, Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, … chuyển về Bộ GTVT), Bộ GTVT đã nghiêm túc nghiên cứu, xem xét giải quyết và trả lời đến các đơn vị có kiến nghị; đồng thời có nhiều văn bản đề nghị các Bộ ngành liên quan để phối hợp giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền.

Đối với việc kiến nghị của các Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi gửi đến Bộ GTVT, một số cơ quan của Quốc hội thì đã được Lãnh đạo Bộ GTVT quan tâm giải quyết, cụ thể: (1) Đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT đã cùng chủ trì với Lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì 02 cuộc họp để làm rõ các kiến nghị của Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đối với hoạt động thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng; (2) trực tiếp Bộ trưởng Bộ GTVT và Lãnh đạo Bộ GTVT và Đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã tổ chức một số cuộc họp để giải quyết kiến nghị và góp ý cho việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2018 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (các cuộc họp này đều mời đại diện Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam tham dự và có ý kiến tại cuộc họp).

Gần đây nhất, Bộ GTVT cũng đã có Văn bản số 10825/BGTVT-VT ngày 26/9/2018 về việc giải quyết kiến nghị của các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 186/2014/NĐ-CP). Trong đó, Bộ GTVT đã trả lời rõ: “Hiện tại, Bộ GTVT đang tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo đảm quản lý chãt chẽ hoạt động vận tải, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải; đặc biệt là các nội dung mà Văn phòng chính phủ đã định hướng xem xét tại Văn bản số 8165/VPCP-CN ngày 29/8/2018. Trong đó các nội dung kiến nghị, đề xuất của các Hiệp hội taxi: Hà Nội Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 07/HHTX.18 cũng đang được Bộ GTVT nghiêm túc nghiên cứu để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Văn bản số 8165/VPCP-CN”.

Đến nay, Bộ GTVT đã có Văn bản số 11251/BGTVT-VT ngày 05/10/2018 về việc nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện lại dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP gửi Báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tại Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo Văn bản số 11251/BGTVT-VT, Bộ GTVT đã nghiên cứu, tiếp thu nhiều nội dung kiến nghị của các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh để đưa vào nội dung quy định tại dự thảo Nghị định.

Như vậy, có thể nói trong thời gian qua Bộ GTVT đã rất lắng nghe các ý kiến góp ý của doanh nghiệp, người dân, các Hiệp hội nghề nghiệp (bao gồm cả các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh) trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực vận tải đường bộ; đã nghiêm túc giải quyết các kiến nghị của các Hiệp hội taxi. Tuy nhiên, còn có một số nội dung cần có thời gian dài vì vậy Bộ GTVT đề nghị các Hiệp hội taxi tiếp tục rà soát lại các nội dung kiến nghị nếu chưa được giải quyết dứt điểm thì tổng hợp lại nội dung gửi Bộ GTVT để tiếp tục nghiên cứu giải quyết, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển, đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch giữa các doanh nghiệp./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)