Bộ GTVT giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Lý Ngân Vina

Thứ năm, 18/10/2018 14:52 GMT+7
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần Lý Ngân Vina giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Lý Ngân Vina.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 9330/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty cổ phần Lý Ngân Vina (gửi kèm Thư của Công ty cổ phần Lý Ngân Vina gửi Văn phòng Chính phủ), Bộ GTVT xin thông tin làm rõ như sau:

Theo nội dung Thư của Công ty cổ phần Lý Ngân Vina, cho thấy: “Công ty có 02 xe tải dưới 5,5 tấn (vận tải không thu tiền trực tiếp) và sử dụng cho việc chở hàng điện máy đi các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và cho rằng không thuộc đối tượng được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe tải và đề nghị hướng dẫn, nhưng năm 2017 vẫn bị cảnh sát giao thông xử phạt 02 lần với số tiền 28 triệu đồng; gần đây Công ty vẫn bị cảnh sát giao thông Quản Bình xử phạt 02 lần ...”

Vấn đề này, Bộ GTVT xin làm rõ và có ý kiến như sau: Nội dung làm rõ về đối tượng đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình. Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì đã giao Bộ GTVT “Quy định cụ thể về vỉệc quản lý và cấp phù hiệu cho xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách vận tải hành khách nội bộ; lộ trình và đối tượng đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp phải cấp Giắp phép kinh doanh ”. 

Trên cơ sở các quy định nêu trên thì đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 10 tấn để vận chuyển hàng hóa và có số lượng dưới 05 xe không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình.

Nội dung hướng dẫn thực hiện đối vói đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, lái xe vận tải hàng hóa khi tham gia giao thông. Khi Công ty sử đụng phương tiện để vận chuyển hàng hóa thì lái xe phải mang theo các loại Giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật giao thông đường bộ và Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (mẫu tại phụ lục số 28 của Thông Ur số 63/2014/TT-BGTVT, tại Giấy vận tải Công ty ghi thêm thông tin về số lượng xe của đơn vị và thuộc đối tượng không phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu cho phương tiện) để xuất trình khi lượng lượng chức năng sẽ xác định được là Công ty chỉ vận chuyển hàng nội bộ của đơn vị mình. 

Bộ GTVT trân trọng phúc đáp Công ty cổ phần Lý Ngân Vina; đồng thời thông tin đến Văn phòng Chính phủ để công khai trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo yêu cầu tại Văn bản số 9330/VPCP-ĐMDN.

Toàn văn Văn bản xem Tại đây!
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)