Tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp

Thứ năm, 25/12/2014 14:52

Sáng 25/12, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), các đề án chiến lược, quy hoạch và thông qua báo cáo Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và Báo cáo Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của Ủy ban ATGT Quốc gia. Tham dự có các Thứ trưởng: Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Thể, Phạm Quý Tiêu và Nguyễn Văn Công, lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia…

2014 là năm thứ 3 liên tiếp không còn nợ đọng văn bản

Theo báo cáo của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga, năm 2014, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng và các Thứ trưởng cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị được giao, công tác xây dựng văn bản QPPL có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả rõ rệt về nhiều mặt: Công tác xây dựng văn bản triển khai, hướng dẫn thi hành Luật được xây dựng kịp thời đảm bảo đúng tiến độ. Năm 2014 là năm thứ 3 liên tiếp Bộ không còn nợ đọng văn bản.

Đối với các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Bộ, Ngành liên quan để giải quyết kịp thời các yêu cầu trong quá trình xây dựng văn bản. Nhiều văn bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nhanh, kịp thời hơn rất nhiều so với năm 2013. Các Thông tư trình Bộ trưởng dù số lượng rất nhiều nhưng đều được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện, nhiều văn bản còn được trình sớm so với kế hoạch.

Đông đảo đại biểu tham dự cuộc họp

"Công tác rà soát văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên, với số lượng rất lớn. Năm 2014, Bộ GTVT là một trong các Bộ dẫn đầu về việc hoàn thành kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ đầu. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả, có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai trên thực tế, đáp ứng yêu cầu của xã hội", bà Trịnh Thị Hằng Nga nhấn mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng văn bản QPPL năm 2014 vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể: Tính dự báo khi xây dựng văn bản QPPL còn chưa sát với tình hình thực tế, vẫn còn hiện tượng văn bản đến sát ngày phải trình mới được gửi thẩm định hoặc xin ý kiến lãnh đạo Bộ và các cơ quan chức năng, làm ảnh hưởng đến tiến độ trình văn bản. Việc nghiên cứu kỹ phạm vi áp dụng và đánh giá tác động đến xã hội trước khi xây dựng một số văn bản chưa được quan tâm…

Tiếp tục phát huy vai trò xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong ngành GTVT đặc biệt là tập trung siết chặt công tác đăng kiểm, hoạt động quản lý vận tải, kiểm soát tải trọng xe và quyết liệt cải cách hành chính, dự kiến năm 2015, kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của Bộ là 70 văn bản bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đường sắt; 06 dự thảo Nghị định trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; 41 văn bản trình Bộ trưởng ký ban hành; 02 văn bản đề nghị các Bộ, Ngành khác ký ban hành; 04 văn bản liên tịch với các Bộ, Ngành khác; 14 văn bản Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 02 văn bản cá biệt.

Phát biểu chỉ đạo nội dung này, Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong triển khai, xây dựng văn bản QPPL, hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao và kế hoạch đề ra; triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành luật kịp thời; công tác rà soát văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có trách nhiệm. Tuy vậy, Bộ trưởng cũng khẳng định chất lượng một số văn bản còn có vấn đề, chưa sát thực tiễn, một số văn bản chưa đáp ứng được thực tế cuộc sống, chưa kịp thời bổ sung những vấn đề cuộc sống đòi hỏi về trước mắt cũng như lâu dài. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật dù có nhiều cố gắng nhưng chưa thực sự có hiệu quả…

Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong triển khai, xây dựng văn bản QPPL

Trong năm 2015, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần tập trung ngay từ tháng tháng đầu tiên, không để dồn cuối tháng, cuối năm; xây dựng các văn bản QPPL theo tinh thần Hiến pháp mới, cải cách thủ tục hành chính, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vì sự hài lòng hơn nữa của người dân, doanh nghiệp. Văn bản QPPL phải thể hiện được tinh thần đổi mới, toàn diện, triệt để, kiểm soát được những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống.

Phải lưu ý chất lượng các đề án, quy hoạch

Trong báo cáo về tình hình xây dựng và phê duyệt các đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác tháng 12 và cả năm 2014, kế hoạch năm 2015, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Thị Kiều Nguyệt cho biết: Theo chương trình công tác tháng 12/2014, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ 02/02 Đề án, đạt 100% kế hoạch; trong cả năm 2014, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ 13/13 đề án, đạt 100% kế hoạch. Cũng trong năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 06 đề án và cho ý kiến giao Bộ GTVT xử lý đối với 03 đề án. Tính đến nay, còn 14 đề án Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan hoàn thiện các đề án này để sớm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo chương trình công tác năm 2014, có 40 đề án cơ quan chủ trì trình Bộ trưởng phê duyệt. Tính đến ngày 24/12, đã trình 39/40 đề án, còn 01 đề án đang hoàn thiện, dự kiến trình trước ngày 30/12/2014, đạt 100% kế hoạch.

Theo Chương trình xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch và đề án khác năm 2015, Bộ GTVT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 01 Đề án, trình Bộ trưởng phê duyệt 22 đề án trong đó có 06 đề án Quy hoạch và 16 đề án khác. Văn phòng Bộ kiến nghị các cơ quan, đơn vị cần triển khai, đôn đốc việc thực hiện Đề án ngay từ khi bắt đầu xây dựng Đề án. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo.

Văn phòng Bộ báo cáo về tình hình xây dựng và phê duyệt các đề án chiến lược, quy hoạch

Về nội dung này, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định công tác xây dựng Đề án còn chưa hiệu quả, khi thực hiện còn vướng về cơ chế tài chính, trong năm 2015 cần phải có các biện pháp gỡ về cơ chế tài chính. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cần lưu ý về chất lượng các đề án, trong các đề án cần có tổ chức triển khai thực hiện và kinh phí rõ ràng, cụ thể. Đề nghị các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, trên cơ sở rà soát thực tiễn lĩnh vực của mình để bổ sung đưa vào chương trình kịp thời.

 Báo cáo tổng kết năm phải là căn cứ định hướng cho quá trình hoạt động của năm sau

Trong chương trình làm việc sáng nay, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Lưu cũng trình bày dự thảo tóm tắt báo cáo Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ Kế hoạch năm 2015. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ.

Ban cán sự Đảng đã ban hành 37 Nghị quyết, Bộ ban hành 20 Chỉ thị, 119 Công điện, gần 5.000 Quyết định và hơn 16.000 văn bản chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết công việc. Đồng thời, Bộ đã quyết liệt chỉ đạo tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT, đặc biệt là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu vận tải, tái cơ cấu doanh nghiệp. Trong năm 2014, lãnh đạo Bộ đã tổ chức hơn 2.500 cuộc họp, chuyến công tác, trong đó có gần 300 cuộc làm việc với lãnh đạo các địa phương, đã ban hành hơn 1.300 thông báo kết luận.

Với nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, thống nhất cao của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành đã tạo được sự lan tỏa, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động từ Bộ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Báo cáo cũng đưa ra những kết quả nổi bật đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cũng như các giải pháp trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Với phương chân hành động của toàn ngành GTVT năm 2015 là: “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, báo cáo cũng đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu.

Cụ thể, về vận tải, phấn đấu tăng trưởng bình quân 5% về tấn hàng hóa và lượt hành khách so với năm 2014; Hoàn thành kế hoạch thực hiện và giải ngân tất cả các nguồn vốn được giao dự kiến 86.636,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước là 6.498 tỷ đồng, trái phiếu chính phủ là 37.708,9 tỷ đồng và vốn ngoài ngân sách là 41.980 tỷ đồng.

Bên cạnh đó cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu cơ bản hoàn thành các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên vào cuối năm 2015, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, giảm tai nạn giao thông ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước từ 5-10% so với năm 2014 trên cả 3 tiêu chí; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút tại các thành phố lớn. Báo cáo cũng trình bày cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2015 của Bộ GTVT.

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Lưu trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt Tổng kết năm 2014

Sau khi nghe các Thứ trưởng, đại diện các Cục, Vụ đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo Tổng kết, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định dự thảo báo cáo Tổng kết của Văn phòng Bộ có chất lượng tốt. Tuy nhiên, Văn phòng Bộ cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Thứ trưởng, các đơn vị. Báo cáo đầy đủ cũng như tóm tắt phải có phần tổng kết, đánh giá chung về hoạt động của ngành năm 2014; đánh giá được sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Quốc hội cũng như sự phối hợp của các Bộ, Ngành, Hiệp hội, địa phương, có thể có ví dụ cụ thể.

"Trong phần tồn tại, hạn chế, cần nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận thực tế, chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước như trong sự cố mất điện của ngành hàng không; chất lượng dịch vụ hàng không; vấn đề chất lượng, tiến độ, thiết kế, hiệu suất đầu tư, vấn đề an toàn giao thông, môi trường… Các đơn vị tiếp tục có ý kiến vào Dự thảo báo cáo để Văn phòng Bộ tiếp thu, tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo đầy đủ hơn, số liệu cập nhật chính xác, có sự phù hợp giữa các sự kiện. Báo cáo không thuần túy chỉ là tổng kết năm mà còn là căn cứ định hướng cho quá trình hoạt động của cả một năm", Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu.

Cũng trong cuộc họp sáng nay, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng trình bày sơ bộ báo cáo Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Đánh giá dự thảo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ trưởng yêu cầu đại diện Ủy ban ATGT QG phải có một báo cáo cụ thể hóa nhiệm vụ năm 2015 đối với từng lĩnh vực, vai trò của từng Bộ, Ngành. Sau đó, Ủy ban An toàn Quốc gia mời thường trực các Bộ, Ngành tham gia ý kiến vào báo cáo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, Ngành, chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương, sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành…/.

KC

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:637
Lượt truy cập: 126.985.520