Ban hành Thông tư Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia

Thứ năm, 15/01/2015 13:25

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 83/2014/TT-BGTVT Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia.

Theo đó, Thông tư này quy định về việc vận tải hàng hóa; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và người thuê vận tải, người nhận hàng trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng, đường nhánh có nối với đường sắt quốc gia. Thông tư áp dụng đối với doanh nghiệp, người thuê vận tải, người nhận hàng và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2015; bãi bỏ Quyết định số 05/2006/QĐ-BGTVT ngày 13/01/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia; khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu, áp dụng tại Thông tư này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

K.A
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2921
Lượt truy cập: 145.294.949