Xây dựng năng lực hỗ trợ chính sách cho lập quy hoạch và quản lý mạng lưới đường cao tốc

Thứ sáu, 15/04/2016 13:09

Sáng 14/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đầu kỳ - Dự án Hợp tác kỹ thuật “Xây dựng năng lực và hỗ trợ chính sách cho việc lập quy hoạch và quản lý mạng lưới đường bộ cao tốc”.

Ảnh 1

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Vũ Đỗ Anh Dũng chủ trì Hội thảo.

Dự án Hợp tác kỹ thuật “Xây dựng năng lực và hỗ trợ chính sách cho việc lập quy hoạch và quản lý mạng lưới đường bộ cao tốc” thuộc hợp phần 2b Tăng cường năng lực thể chế cho Bộ Giao thông vận tải, dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Ảnh 2

Đại diện Tư vấn GETINSA, TEDI South trình bày báo cáo đầu kỳ.

Theo đại diện Tư vấn GETINSA, TEDI South mục tiêu của Dự án Tăng cường thể chế cho Bộ Giao thông vận tải, bao gồm xây dựng năng lực và hỗ trợ chính sách cho việc lập quy hoạch và quản lý mạng luối đường cao tốc. Mục tiêu này sẽ được hoàn thành thông qua việc triển khai  bảy nhiệm vụ và được chia thành 3 hợp phần: Hợp phần 1 là tư vấn tổng thể về năng lực quy hoạch và quản lý mạng lưới đường cao tốc; Hợp phần 2 triển khai các nội dung trên cơ sở hợp phần 1; Hợp phần 3 sẽ đánh giá kết quả, triển khai thử nghiệm và điều chỉnh. Công tác tăng cường thể chế sẽ được tập trung vào Cục Quản lý đường bộ cao tốc nhằm thực hiện các chức năng của Cục trong việc hỗ trợ Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đường cao tốc và các mục tiêu này sẽ được phân làm 2 nhóm: nhóm ngắn hạn và nhóm dài hạn.

Đối với nhóm ngắn hạn sẽ xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số kỹ thuật, các định mức kinh tế- kỹ thuật, các cơ chế và chính sách đối với hệ thống đường cao tốc; Tổ chức vận hành, bảo trì và khai thác hệ thống đường co tốc phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành; Quản lý cán bộ của Cục QLĐBCT về các chính sách và quy định tại Việt nam, ngân sách nhà nước nhận được, tiền lương và các phúc lợi khác như nâng cao năng lực chuyên môn, đâò tạo và khen thưởng kỷ luật; Xây dựng và quản lý thông tin đường cao tốc; Tư vấn các cơ quan nhà nước về công tác vận hành và bảo trì hệ thống đường cao tốc.

Đối với mục tiêu dài hạn sẽ là xác lập khung thể chế chương trình hoạt dộng cho phát triển đường cao tốc ở Việt Nam; Lập kế hoạch và xác định nhu cầu đầu tư cho đường cao tốc; Huy động vốn đầu tư và xây dựng cơ chế thu hút vốn nhằm phát triển hệ thống đường cao tốc  tại Việt Nam; Lập kế hoạch, triển khai, giám sát vận hành  và bảo dưỡng tuyến đường cao tốc cũ và mới (bao gồm các tuyến được tài trợ  bởi khối tư nhân); Xây dựng, ký hợp đồng và giám sát các hợp đồng đối với các công ty nhà nước và tư nhân về công tác vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng cao tốc; Giám sát, lập kế hoạch và phối hợp trong các dự án cải tạo mạng lưới; Xây dựng, thực thi các chính sách và quy trình hướng dẫn các hoạt động trong tương lai.

Trong buổi Hội thảo, đại diện của Tư vấn GETINSA, TEDI South  mô tả các hoạt động của tư vấn trong giai đoạn đầu nghiên cứu, rà soát, cập nhận và mở rộng phạm vi dự án nếu cần thiết và đề xuất các thức thực hiện và xác định rủi ro đối với quá trình thực hiện dự án cũng như phương pháp giảm thiểu rủi ro.


Ông Vũ Anh Tuấn, Phó cục trưởng  Cục Quản lý đường bộ cao tốc phát biểu tại Hội thảo.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó cục trưởng  Cục Quản lý đường bộ cao tốc biết, hiện nay  có 13 tuyến cao tốc đã được đưa vào khai thác với chiều dài 741km với tốc độ khai thác là 60 đến 120 km/h. Mục tiêu của dự án là sẽ xây dựng được cơ sở dữ liệu đường bộ đường cao tốc, tư vấn phải xác định đối tượng thu thập để thu thập hoàn thiện cơ sở xây dựng này. Chất lượng báo cáo đầu kỳ đã bám sát được mục tiêu đề ra. Phương pháp luận là đúng nhưng thành công hay không sẽ phải có sự giúp đỡ của nhiều đơn vị liên quan để đặt câu hỏi sát với thực tế. “Mô hình có tốt, tư liệu có tốt nhưng phải phù hợp với điều kiện, địa hình của Việt Nam thì mới thành công” ông Tuấn khẳng định.

Ảnh 1

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Vũ Đỗ Anh Dũng cho biết việc xây dựng năng lực hỗ trợ chính sách cho lập quy hoạch và quản lý mạng lưới đường cao tốc là rất cấp thiết, chính về thế Bộ GTVT đã giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư dự án này. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT Tổng cục ĐBVN đã nhanh chóng chỉ đạo Cục QLĐB cao tốc, Ban QLDA1 triển khai các bước, đến tháng 1/2016 Cục QLĐB cao tốc, Ban QLDA1 đã ký hợp đồng với tư vấn nên cuộc Hội thảo này có ý nghĩa rất quan trọng. Buổi hội thảo nghe báo cáo đầu kỳ này rất quan trọng trong việc định hướng làm sao để triển khai có hiệu quả và theo đúng kế  hoạch được phê duyệt, phân công nhiệm vụ, phân cấp phù hợp đoi hỏi bước triển khai phải nhịp nhàng, hợp lý, xây dựng năng lực hỗ trợ cho chính sách để việc hỗ trợ thực thi theo quy hoạch đã có hết sức quan trọng. Phó Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh: “Việc quản lý, khai thác mạng lưới đường cao tốc phải vừa phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng phải phù hợp với điều kiện Việt Nam”.

Nguồn: duongbo.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8508
Lượt truy cập: 147.793.615