Bộ GTVT kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ hai, 21/11/2016 15:15 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 3600/QĐ-BGTVT về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ (gọi tắt là Hội đồng).

Theo Quyết định, Hội đồng gồm 26 thành viên do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Nguyễn Nhật làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Cao Đàm làm Ủy viên Thường trực.

Ảnh BT

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ 

Các Ủy viên của Hội đồng gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Bộ; Lê Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ KCHTGT; Trần Hoài An, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB; Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường; Đỗ Thái Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ QLDN; Nguyễn Chí Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính; Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải; Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trường Vụ ATGT; Trần Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT; Đinh Mạnh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN; Trần Văn Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ; Nguyễn Thị Chúc Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN; Bùi Thiên Thu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Hoàng Minh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; Phạm Văn Hào, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT; Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; Phạm Tùng Lâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế GTVT; Nguyễn Văn Hường, Phó Tổng Biên tập Báo Giao thông. Các ông, bà được mời tham gia với tư cách là Ủy viên gồm: Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Vũ Quý Phi, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.

Theo Quyết định, Tổ Thường trực giúp việc của Hội đồng gồm 16 thành viên do ông Vũ Cao Đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Tổ trưởng; bà Lê Thị Kim Thúy và bà Nguyễn Hà Giang, đều là Chuyên viên Vụ Pháp chế làm Thành viên kiêm Thư ký thường trực.

Các Thành viên của Tổ Thường trực gồm các ông, bà: Lê Thanh Hảo, Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ; Nguyễn Thị Hoài Lâm, Trưởng phòng Thông tin điện tử, Trung tâm Công nghệ thông tin; Trịnh Thị Diệp Thu, Chuyên viên Vụ Tài chính; Nguyễn Thị Lan Anh, Chuyên viên Vụ TCCB; Hoàng Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Đinh Quốc Vinh, Trưởng Phòng Pháp chế - ISO, Cục Đăng kiểm Việt Nam; Nguyễn Thị Bích Hằng, Phó Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Vũ Quỳnh Anh, Phó Trưởng Phòng Pháp chế, Cục Hàng Hải Việt Nam; Nguyễn Song Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục Đường sắt Việt Nam; Lưu Thị Lan Hương, Phó Trưởng Phòng Pháp chế, Cục Hàng không Việt Nam; Trần Thế Dũng, Chuyên viên Phòng TCCB - Hợp tác quốc tế, Cục Y tế GTVT; Nguyễn Thành Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT; Nguyễn Huy Lộc, Phóng viên Báo Giao thông.

Quyết định nêu rõ, Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 12 Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành GTVT.

Tổ Thường trực giúp việc Hội đồng có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, điều kiện làm việc và các cuộc họp của Hội đồng; tiếp nhận và tham mưu xử lý các đề xuất, kiến nghị của cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng; thông tin đầy đủ các nội dung liên quan tới các thành viên của Hội đồng.

Tổ Thường trực dự thảo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của Bộ GTVT và các văn bản triển khai thực hiện trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành GTVT; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2016 và thay the Quyết định số 427/QĐ-BGTVT ngày 14/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT.


Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:969
Lượt truy cập: 104504944