Phiếu đánh giá Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016 của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Thứ hai, 20/03/2017 08:00 GMT+7
Ngày 21/01/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 252/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;

 

Để triển khai đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Tổng cục và các Cục trực thuộc Bộ xây dựng báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của đơn vị mình theo Mẫu phiếu đánh giá.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị xin gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) và thư điện tử dunglt@mt.gov.vn trước ngày 07 tháng 4 năm 2017 để tổng hợp, thẩm định kết quả.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:404
Lượt truy cập: 72439001