Công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

Thứ sáu, 24/03/2017 13:54 GMT+7
Để triển khai việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017 theo đúng quy định, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 đã tiến hành xem xét hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 của Bộ GTVT.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Danh sách 02 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”:

TT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

Thạc sỹ

Phan Văn Tại 

Nguyên Hiệu trưởng, Trưởng Cao đẳng Hàng hải I, Cục Hàng hải Việt Nam 

2.

Thạc sỹ

Nguyễn Trọng Minh  

Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I 

2. Danh sách 06 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”:

TT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.      

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Vũ Ngọc Bích 

Trưởng phòng, Phòng Khoa học công nghệ - Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh  

2.      

 Tiến sỹ

Lê Văn Vang 

Trưởng khoa, Khoa Máy tàu thủy, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh 

3.      

 Tiến sỹ

Lê Quốc Tiến 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

4.      

Tiến sỹ

Khiếu Hữu Triển

Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề VMU, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

5.      

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Hoàng Xuân Bình

Giảng viên chính, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

6.      

Thạc sỹ

Thái Hoàng Yên

Giám đốc, Ban Quản lý dự án hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

      Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nếu có ý kiến về danh sách nêu trên, xin phản ánh về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 của Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 07/4/2017, để tổng hợp báo cáo Hội đồng./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:608
Lượt truy cập: 72366565