Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thứ tư, 29/03/2017 14:58 GMT+7
Ngày 23/3, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 775/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gồm 57 ông (bà) có tên trong danh sách tại Phụ lục 1 do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ làm Trưởng ban đồng thời thành lập Tổ biên tập xây dựng Nghị định gồm 57 ông (bà) có tên trong danh sách tại Phụ lục 2 do Vụ trưởng Vụ Vận tải Trần Bảo Ngọc làm Tổ trưởng. 

Nhiệm vụ của Ban soạn thảo nhằm trực tiếp chỉ đạo Tổ biên tập trong quá trình soạn thảo Nghị định; Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương  và cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nhiệm vụ của Tổ biên tập là hoàn thiện dự thảo Nghị định và các báo cáo theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định; báo cáo Ban soạn thảo thông qua dự thảo Nghị định.

Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban soạn thảo về công việc được giao, thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Chính phủ thông qua.

Toàn văn Quyết định xem tại đây!

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:599
Lượt truy cập: 72366534