Đính chính Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

Thứ tư, 05/04/2017 14:40 GMT+7
Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 860/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2017 về việc đính chính Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Theo đó, sẽ bỏ “Chương I: Quy định chung” của Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14/3/2017.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1097
Lượt truy cập: 90093235