Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định Quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên ĐTNĐ

Thứ sáu, 14/04/2017 07:45 GMT+7

Ngày 11/4, Bộ GTVT đã có Quyết định số 957/QĐ-BGTVT thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định Quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

Theo Quyết định, thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định Quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa gồm 47 thành viên do Thứ trưởng Nguyễn Nhật là Trưởng ban có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo Tổ Biên tập trong quá trình soạn thảo Nghị định đồng thời tổ chức lấy ý kiến các Bộ, Ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Nghị định gồm 46 thành viên do Vụ trưởng Vụ Vận tải Trần Bảo Ngọc là Tổ trưởng có nhiệm vụ hoàn thiện dự thảo Nghị định và các báo cáo theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định; báo cáo Ban Soạn thảo thông qua dự thảo Nghị định. Tổ trưởng Tổ Biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban Ban Soạn thảo về công việc được giao. Thành viên Tổ Biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ Biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ Biên tập.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nghị định Quy định về hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa được Chính phủ thông qua./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:564
Lượt truy cập: 72366645