Mẫu Phiếu khảo sát thông tin phục vụ triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thứ tư, 02/08/2017 00:22 GMT+7
Thực hiện chi đạo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Giao thông vận tải, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, Trung tâm Công nghệ thông tin đang nghiên cứu triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin của Bộ Giao thông vận tải.

Để tổng hợp đánh giá hiện trạng và lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị các đơn vị phối hợp cung câp thông tin về hiện trạng an toàn thông tin và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của đơn vị mình theo mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

Đề nghị các đơn vị gửi về Trung tâm CNTT trước ngày 10/8/2017 (email: congdc@mt.gov.vn).
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:970
Lượt truy cập: 80319822