Công bố kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Thứ ba, 19/12/2017 15:05 GMT+7
Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 3474/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2017 về việc Công bố kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Theo đó, công bố kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 đối với bà Trần Thị Minh Hiền, Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả đánh giá, Văn phòng Bộ thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng của Kiểm soát viên Tổng công ty Quản lý bay VN theo quy định tại Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

K.A
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1155
Lượt truy cập: 94420476