Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy định đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT

Thứ ba, 27/03/2018 17:20 GMT+7
Nhằm phản ánh sát với tình hình ứng dụng CNTT tại các Cục và Tổng cục, Trung tâm CNTT đã dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT cả các cơ quan nhà nước thuộc Bộ thay thế Quyết định số 252/QĐ-BGTVT

Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị các Cục, Tổng cục tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên. Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan gửi về Trung tâm CNTT cùng bản điện tử theo địa chỉ: dunglt@mt.gov.vn trước ngày 7 tháng 4 năm 2018 để tổng hợp, trình Bộ ban hành.

Dự thảo Quyết định tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1637
Lượt truy cập: 82554477