Tập trung hoàn thành đúng tiến độ các dịch vụ công thuộc Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Thứ năm, 10/05/2018 11:23 GMT+7

Sáng 10/5, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. Tham dự có lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Lê Thanh Tùng đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ Giao thông vận tải. 

Theo đó,  Bộ GTVT đã tiến hành rà soát lần 2 danh mục TTHC của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, đã tổng hợp báo cáo Cơ quan thường trực Uỷ ban chỉ đạo (Tổng cục Hải quan). Trong giai đoạn 2018-2020, Bộ GTVT dự kiến cung cấp 75 TTHC tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, cụ thể như sau: Hàng hải có 06 thủ tục; Đường bộ có 65 thủ tục; Đường thuỷ nội địa có 04 thủ tục .

Số lượng 75 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2028-2020 nêu trên được Bộ GTVT giao Trung tâm CNTT chủ trì phối hợp với các cục, Tổng cục xây dựng hệ thống CNTT của Bộ GTVT và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua 02 nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ nâng cấp hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực Hàng hải theo yêu cầu của Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ nhằm nâng cấp phần mềm đối với 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Hàng hải đã triển khai thí điểm tại 9/25 Cảng vụ Hàng hải trong giai đoạn 2014-2018 và xây dựng mới phần mềm cung cấp 08 thủ tục hành chính trong giai đoạn 2018-2020 (Hàng hải: 06 thủ tục, Đường thuỷ nội địa: 02 thủ tục). 

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Lê Thanh Tùng báo cáo tại cuộc họp

Sau khi được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương và giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện, Trung tâm CNTT đã hoàn thành lựa chọn tư vấn lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu xây dựng phần mềm. Cục Hàng hải Việt Nam đã ký thống nhất quy trình nghiệp vụ giải quyết các thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực Hàng hải với Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trung tâm CNTT đã ký thống nhất: Bộ chỉ tiêu thông tin trao đổi dữ liệu; Kế hoạch xây dựng, kết nối các hệ thống lĩnh vực Hàng hải với Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đồng thời, Trung tâm CNTT đã phối hợp với Tổng cục Hải quan hoàn thành thử nghiệm kết nối kỹ thuật hệ thống CNTT của Bộ GTVT (lĩnh vực Hàng hải 11/13 thủ tục) với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trong thời gian tới, Trung tâm CNTT, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký thống nhất quy trình nghiệp vụ, bộ chỉ tiêu thông tin và kế hoạch kết nối hệ thống CNTT lĩnh vực Đường thuỷ nội địa với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ông Lê Thanh Tùng cho biết toàn bộ phần mềm sẽ hoàn thành trước ngày 20/5/2018; tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp, các hãng tàu, cán bộ xử lý thủ tục hành chính thành 03 đợt tại: Quảng Ninh; Đà Nẵng và Vũng Tàu trong tháng 6/2018. Chính thức đưa phần mềm vào sử dụng từ ngày 01/7/2018 tại 14/26 cảng vụ Hàng hải; từ ngày 25/7/2018 tại 11/26 cảng vụ Hàng hải còn lại và Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 3.

Đối với nhiệm vụ xây dựng hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ,  Trung tâm CNTT đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Hải quan xây dựng bộ quy trình nghiệp vụ giải quyết các thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực Đường bộ; Bộ chỉ tiêu thông tin và chuẩn thông điệp trao đổi dữ liệu; Kế hoạch triển khai thực hiện; hoàn thành ký thống nhất 44 thủ tục thuộc các nhóm vận tải liên vận: Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc.

Trong thời gian tới, Trung tâm CTNN sẽ tiến hành ký thống nhất các quy trình nghiệp vụ; Bộ chỉ tiêu thông tin, chuẩn thông điệp dữ liệu; Kế hoạch thực hiện của 21 thủ tục lĩnh vực Đường bộ (nhóm Campuchia - Lào - Việt Nam, nhóm GMS); 02  thủ tục lĩnh vực Đường thuỷ nội địa dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2018.

Theo kế hoạch, tiến hành kiểm thử kỹ thuật giữa hệ thống CNTT của Bộ GTVT và Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với 38 thủ tục thuộc lĩnh vực Đường bộ từ ngày 15/5/2018; Đào tạo sử dụng cho 44  thủ tục lĩnh vực Đường bộ tại 3 miền Bắc, Trung, Nam trước ngày 23/6/2018; tiếp tục triển khai 21 thủ tục đường bộ và 02 thủ tục Đường thuỷ nội địa.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng và Thứ trưởng Nguyễn Nhật, các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị liên quan cũng đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công việc liên quan và phối hợp tốt với Trung tâm CNTT trong quá trình triển khai xây dựng hệ thống CNTT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Tính đến ngày 08/5/2018, Trung tâm CNTT đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ ký thống nhất kế hoạch triển khai 57/75 thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan.

Dự kiến đến ngày 30/5/2018 hoàn thành ký thống nhất 75/75 thủ tục của Bộ GTVT. Dự kiến đến ngày 01/11/2018, Bộ GTVT sẽ hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng và cung cấp thủ tục hành chính của Bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 26/11/2016.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam đều cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Trung tâm Công nghệ thông tin. Các đơn vị hiện đang triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan, đảm bảo hoàn thành đúng lộ trình đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật giao Trung tâm CNTT phối hợp cùng các Vụ liên quan xây dựng báo cáo tại Hội nghị chuyên đề “Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì trong tháng 5/2018.

Về kinh phí triển khai thực hiện Thứ trưởng yêu cầu các Cục liên quan khẩn trương xây dựng Dự án sơ bộ, có văn bản đề xuất gửi Vụ Kế hoạch đầu tư để có phương án bố trí nguồn kinh phí phù hợp. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị cần cố gắng tận dụng hạ tầng phần cứng hiện có, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho quá trình tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ. 

Thứ trưởng cũng yêu cầu các Cục, Tổng cục cần tích cực tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về các thủ tục hành chính thuộc phạm vi của đơn vị mình tham gia, tổ chức tập huấn cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu… Đồng thời, các Cục, Tổng cục cần tập trung rà soát, bổ sung và cập nhật kịp thời hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới./.

KC

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1558
Lượt truy cập: 82115310