Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 24/05/2018 00:49 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Thông báo số 256/TB-BGTVT ngày 23/5/2018 "Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh".

Thông báo nêu rõ: "Thực hiện chủ trương về thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông báo số 129/BGTVT-TCCB ngày 19/3/2018 về việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách công tác nội chính, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học.
Thông tin về việc thi tuyển được quy định cụ thể tại Thông báo số 129/BGTVT-TCCB ngày 19/3/2018; Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và Kế hoạch số 2453/KH-BGTVT ngày 12/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Mình được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ www.mt.gov.vn.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký dự thi, Bộ Giao thông vận tải quyết định kéo dài thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 30/7/2018 (nếu chuyển theo đường bưu điện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện)".
 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:880
Lượt truy cập: 88899610