Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thứ hai, 02/07/2018 00:27 GMT+7

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 14, khóa XVIII, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc; cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ

đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ GTVT là rất quan trọng

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Bộ GTVT tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, ngay từ đầu năm 2018, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành GTVT, Đảng ủy Bộ GTVT phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ phát động chương trình thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 với phương châm hành động “Siết chặt kỷ cương, chung tay xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, hiệu quả”.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW6, khóa XII đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian theo kế hoạch. Phối hợp với Ban Cán sự đảng tổ chức quán triệt nhanh Nghị quyết Hội nghị TW7 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong Ngành; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW7 trong toàn Đảng bộ Bộ. Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII); Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT (07/11/1948-07/11/2018) bằng các hoạt động cụ thể. Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 250 đảng viên mới, gần 400 quần chúng ưu tú.

Kiện toàn, bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ và chuẩn y phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 8 đảng bộ; chuẩn y bổ sung ủy viên UBKT, chủ nhiệm UBKT và phó chủ nhiệm UBKT của 3 đảng bộ trực thuộc. Hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cho ý kiến về  giới thiệu nhân sự và tiêu chuẩn chính trị đối với 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Bộ GTVT

Đảng ủy Bộ và cấp ủy Đảng cơ sở tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; việc ban hành nghị quyết của cấp ủy; công tác quản lý cán bộ, đảng viên... Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp, các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ và các quy định, quy chế đã ban hành. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy chi bộ tại 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam) cho 1.100 cấp ủy viên chi bộ.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí phạm Công Bổng cho biết, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII theo kế hoạch đề ra (hoàn thành trong tháng 8/2018). Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là tập trung tuyên truyền truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối và Đảng bộ Bộ trên các báo, tạp chí của Ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hoàn thành nội dung và xuất bản cuốn sách: “Lịch sử Đảng bộ Bộ GTVT - 70 năm xây dựng và phát triển” trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, tái bản cuốn sách 65 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Bộ. Bình chọn khen thưởng, biểu dương 70 chi bộ tiêu biểu trong toàn Đảng bộ Bộ. Tổ chức và tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối và Đảng bộ Bộ GTVT...

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Bộ. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung chương trình làm việc và một số quy chế, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, của cấp ủy cơ sở theo các quy định mới của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Tiếp tục phổ biến các quy định mới và triển khai thực hiện tại các cấp ủy trực thuộc.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ. Tổ chức hội nghị kiểm điểm Chương trình hành động thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết nối các phương thức vận tải giữa các đảng ủy; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo các quy định mới của Trung ương. Rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên và cập nhật thường xuyên dữ liệu đảng viên theo quy định.

Thường trực Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục chương trình làm việc với các đảng bộ cơ sở; kiểm tra và giám sát việc triển khai nghị quyết của cấp trên; việc duy trì, đổi mới sinh hoạt cấp ủy và chi bộ đúng quy chế làm việc của cấp ủy và quy định của Điều lệ Đảng. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT.

Đồng chí Lê Thanh Hà - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ
trình bày báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Sáu tháng đầu năm 2018, các tổ chức đảng trực thuộc kỷ luật 21 đảng viên (khiển trách: 16 đảng viên; cảnh cáo: 05 đảng viên; ngoài ra còn xóa tên đối với 05 đảng viên). UBKT Đảng ủy Bộ nhận được 05 đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó có 03 đơn tập thể và 02 đơn nặc danh), UBKT Đảng ủy Bộ đã xử lý theo quy định.

Sáu tháng cuối năm 2018, UBKT Đảng ủy Bộ triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Bộ năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đảng ủy Bộ tổ chức kiểm tra 04 tổ chức đảng theo kế hoạch; Chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy, UBKT trực thuộc chủ động quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Đôn đốc các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2018 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ GTVT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo đúng chương trình, nội dung; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2018.

Cùng với đó, triển khai các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT (07/11/1948 - 07/11/2018) bằng các hoạt động cụ thể; tăng cường công tác đính hướng, tuyên truyền; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; quan tâm công tác dân vận, tạo mọi điều kiện để tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Bộ GTVT là rất quan trọng; toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ lần thứ 12 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của 6 tháng đầu năm 2018; trong đó tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018; tiếp tục học tập nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 và thực hiện chuyên đề năm 2018; đặc biệt là tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII theo kế hoạch đề ra...

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1721
Lượt truy cập: 83896497