Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ tư, 12/09/2018 17:34 GMT+7

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

       Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức.

  1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

         - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

         - Có đơn đăng ký dự tuyển;

         - Có lý lịch rõ ràng;

         - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

         - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

          2. Số lượng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- 02 viên chức vị trí Thường trực phối hợp cứu nạn: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành về Hàng hải: điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, kinh tế vận tải biển, vỏ tàu biển, điện tàu thủy, chuyên ngành Luật. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 01 viên chức vị trí Hợp tác quốc tế: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngoại ngữ; Kinh tế quốc tế, Quốc tế học. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 03 viên chức vị trí kế toán: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 1 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 01 viên chức vị trí Văn thư: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành: Hành chính tổng hợp, Văn thư hành chính, Văn thư lưu trữ, Hành chính văn phòng, Thống kê. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên; Có trình độ tin học tương đương với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.

- 01 viên chức vị trí Tổ chức bộ máy nhân sự: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản lý tổ chức và nhân sự, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Chính sách công, Bảo hiểm, Công nghệ thông tin; Kế toán. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

          3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

          3.1.Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

          a) Đơn đăng ký dự tuyển;

          b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

          c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

          d) Giấy chứng nhận sức khỏe thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp do cơ quan ý tế đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định;

          đ) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

          e) 04 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

          3.2. Nơi nhận hồ sơ.

          Hồ sơ được nộp trực tiếp tại (không qua đường bưu điện): Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam- Số 11 A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

          3.3. Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày thông bảo tuyển dụng.

          4. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

          5. Nội dung xét tuyển:

          - Xét kết quả học tập của người dự tuyển.

          - Phỏng vấn về trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

          6. Thời gian, địa điểm, xét tuyển, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông báo kết quả dự tuyển.

          - Thời gian dự kiến xét tuyển: Trong tháng 10/2018.

          - Địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

          7. Các quy định khác được thực hiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

          Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển hoặc không trúng tuyển; mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí trong kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm.

          Địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Số 11 A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 0243.7833646.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:890
Lượt truy cập: 88899661