Ký thỏa thuận phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT

Thứ ba, 23/10/2018 14:41 GMT+7

Ngày 23/10, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Thiếu tướng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Đào, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ GTVT và Trung tâm Công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng - Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT.


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thiếu tướng Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Đào
và lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ GTVT, Ban Cơ yếu Chính phủ chứng kiến Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp giữa hai Trung tâm đã tổ chức ký kết đảm bảo an toàn thông tin mạng. Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Bộ GTVT hiện đang quản lý 5 lĩnh vực chuyên ngành, trong đó có những chuyên ngành ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao và rất phức tạp như hàng không, hàng hải việc đảm bảo an toàn thông tin không chỉ ở trong phạm vi đất nước ta mà ở tầm mức quốc tế. Bên cạnh đó Bộ cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, do vậy việc đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu cho hệ thống cũng rất quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông hy vọng sau lễ ký kết này các hoạt động, nội dung ký kết sẽ nhanh chóng được triển khai trong thực tế. Trước hết là việc nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan thuộc Bộ. Xây dựng các nhóm công tác phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, thường xuyên, định kỳ có sự trao đổi phối hợp công tác, tiến tới sự phối hợp ở mức cao hơn giữa hai cơ quan Bộ GTVT và Ban Cơ yếu Chính phủ.


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp
của Trung tâm CNTT - Bộ Giao thông vận tải và Trung CNTT & GSANM - Ban Cơ yếu Chính phủ 

Theo Thỏa thuận ký kết giữa Trung tâm CNTT - Bộ Giao thông vận tải và Trung CNTT & GSANM - Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau thực hiện các nội dung phối hợp, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ của nhau; đảm bảo các nguyên tắc về bảo mật; bảo vệ, giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ bảo mật thông tin và giữ bí mật quốc gia nhằm mục đích tăng cường công tác đảm bảo ATTT cho các hệ thông thông tin của Bộ GTVT, đáp ứng nhu cầu phát triển và nhiệm vụ được giao, giúp hai cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1453
Lượt truy cập: 95188115