Bảo đảm hoàn thành việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử trước ngày 31/12/2018

Thứ tư, 28/11/2018 14:55 GMT+7

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải giao Văn phòng Bộ thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đến Văn phòng Chính phủ, các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh giữa phần mềm quản lý văn bản của Bộ GTVT với hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia theo quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật khác liên quan. Đồng thời, chủ trì xây dựng Đề án “Thống nhất hệ thống quản lý văn bản để kết nối liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ với Bộ GTVT”, xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng chữ ký số vào văn bản điện tử để tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc. Bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời trong kế hoạch ngân sách hàng năm để duy trì, nâng cấp hệ thống quản lý văn bản của Bộ kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trung tâm Công nghệ thông tin bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, mạng nội bộ, giải pháp kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản cùa Bộ GTVT với Trục liên thông văn bản quốc gia; ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Các đơn vị xây đựng kế hoạch, bố trí kinh phí trong ngân sách hàng năm, phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản của đơn vị với hệ thống quản lý văn bản của Bộ để thống nhất việc gửi, nhận văn bản điện tử trong Bộ GTVT, tiến tới gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị ngoài ngành GTVT trên toàn quốc. Bảo đảm hoàn thành việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử trước ngày 31/12/2018 để đáp ứng được yêu cầu tiến độ của Chính phủ.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:908
Lượt truy cập: 88899777