Ban hành Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng 2021

Thứ năm, 31/01/2019 11:53 GMT+7
Ngày 23/01/2019, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 172/QĐ-BGTVT về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng 2021.

Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1273
Lượt truy cập: 93279508